llais y sir

Llais y Sir 2019: Rhifyn 3

Mae Eisteddfod yr Urdd ar ei ffordd

Mae'r cyfrif wedi dechrau wrth i Sir Ddinbych baratoi i groesawu ieuenctid Cymru i'r sir.

Mae'r sir yn cynnal yr Eisteddfod yr Urdd, i'w chynnal ar Fferm Kilford ar gyrion Dinbych o 25-30 Mai, 2020.

Mae Urdd Gobaith Cymru yn trefnu'r digwyddiad ac yn cael eu cefnogi gan gymunedau lleol sydd eisoes wedi trefnu a chynnal digwyddiadau codi arian di-ri. Mae'r Cyngor hefyd yn cefnogi'r Eisteddfod gyda threfniadau.

Mae'r ŵyl yn darparu cyfleoedd i bobl ifanc gystadlu mewn ystod eang o gystadlaethau, yn amrywio o ganu, adrodd, cerdd dant, drama, dawns, celf, crefft, gwyddoniaeth a choginio - nid yw'r rhestr hon yn gynhwysfawr.

Bydd cyfleoedd i'r ieuenctid yn Sir Ddinbych gystadlu mewn digwyddiadau lleol a sirol. Yna mae'r enillydd ym mhob cystadleuaeth ar lefel sirol yn cynrychioli Sir Ddinbych yn yr eisteddfod genedlaethol.

Tra bod paratoadau ar y gweill ar gyfer y brif Eisteddfod, y cam mawr nesaf fydd y Seremoni Gyhoeddi sy'n cael ei chynnal ym Mhrestatyn ddydd Sadwrn, Hydref 5ed. Cadwch y dyddiadau'n glir yn eich dyddiaduron.

Bydd gwybodaeth bellach yn cael ei rhannu dros y misoedd nesaf.

Am fanylion pellach am yr Urdd, ewch i'w gwefan sef www.urdd.cymru.

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...