llais y sir

Llais y Sir: Gorffennaf 2022

Sioe Awyr Y Rhyl 2022

Mae Sioe Awyr y Rhyl yn ôl yr haf hwn gyda rhaglen arbennig, gan gynnwys perfformwyr o safon fyd-eang yn ystod dau ddiwrnod Gŵyl y Banc mis Awst.

Am y tro cyntaf yn hanes Sioe Awyr y Rhyl, mae’r Saethau Cochion a’r Typhoon wedi cadarnhau arddangosiadau awyr ar gyfer 27 a 28 Awst.

Mae’r sioe awyr arobryn yn prysur ddod yn ddigwyddiad glan môr AM DDIM mwyaf Gogledd Cymru a bydd sioe 2022 yn cynnwys arddangosfeydd awyrol ysblennydd gyda atyniadau ac adloniant ar y tir hefyd

Bydd y Sioe Awyr yn cael ei chynnal dros benwythnos Gŵyl y Banc ym mis Awst, gyda mwy o fanylion i ddilyn am y digwyddiad maes o law.

Mae Tîm Arddangos Lancaster, Grob Tutor a dau Spitfire hefyd wedi’u cadarnhau am y ddau ddiwrnod, gan sicrhau dwywaith y cyffro dros y penwythnos cyfan.

Am mwy o wybodaeth ewch i gwefan Hamdden Sir Ddinbych >>> https://denbighshireleisure.co.uk/cy/sioe-awyr-rhyl/

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...