llais y sir

Llais y Sir: Gorffennaf 2022

Y Tîm Priffyrdd

Y Tîm Priffyrdd sydd yn gyfrifol am gynnal a chadw ac atgyweirio 1,400 cilometrau o ffyrdd yn Sir Ddinbych. Gall hyn amrywio o atgyweirio tyllau yn y ffordd i gynlluniau ail-wynebu sydd yn costio dros £300,000.

Pan fydd problem yn cael ei gyflwyno, byddwn yn sicrhau bod y broblem yn cael ei asesu a’i wneud yn ddiogel os bydd angen, cyn cyflawni unrhyw waith angenrheidiol. I roi gwybod am broblem, defnyddiwch y ddolen gwe hon https://www.denbighshire.gov.uk/cy/parcio-ffyrdd-a-theithio/adroddiad-ar-fater/adroddiad-ar-fater.aspx

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...