llais y sir

Llais y Sir: Mai 2021

Mae Archifau Gogledd Ddwyrain Cymru yn awr ar agor

Bydd yr archifau yn Rhuthun ar agor ar ddydd Gwener.

Bydd yr un gofynion archebu ymlaen llaw a oedd mewn lle cyn y Nadolig dal mewn lle hyd y gellir rhagweld.

Mae'r rhain yn cynnwys:

  • Archebu ymlaen llaw, gydag o leiaf 72 awr o rybudd. Mae lleoedd yn yr ystafell ymchwil yn gyfyngedig
  • Archebu ymlaen llaw, os yn bosib gan ddefnyddio ein gwefan www.agddc.cymru
  • Ein hamseroedd agor yw 10 am-12.45pm ar gyfer sesiwn y bore ac 1.45pm-4.30pm ar gyfer sesiwn y prynhawn
  • Gellir gweld hyd at 10 dogfen fesul sesiwn, rhaid archebu pob dogfen ymlaen llaw

Mae cyfarwyddion canlynol mewn lle, i ddiogelu cwsmeriaid a'n staff:

  • Mae byrddau wedi'u gosod allan yn unol â chanllawiau pellhau cymdeithasol;
  • Dim mynediad i'r catalogau papur na'r llyfrgell astudiaethau lleol;
  • Bydd cownter yr ystafell ymchwil yn cael ei amddiffyn gyda sgrin Perspex;
  • Bydd toiledau ar agor ar sail un i mewn ac un allan. Defnyddiwch y cynhyrchion glanhau a ddarperir;
  • Mae masgiau wyneb yn orfodol, oni bai eich bod wedi'ch eithrio.

Am fwy o wybodaeth gweler tudalen cynllunio eich ymweliad www.agddc.cymru/ymwelwch-a-ni/cynllunio-eich-ymweliad-2/

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...