llais y sir

Llais y Sir: Mai 2021

Cylchgronau diderfyn o'ch llyfrgell leol

Mae dros 1200 o gylchgronau poblogaidd bellach ar gael i'w lawrlwytho a'u darllen ar unrhyw ddyfais 24/7 trwy Libby, yr ap darllen gan Overdrive. Lawrlwythwch ap Libby a mewngofnodwch gyda'ch cerdyn llyfrgell a'ch PIN.

Nid oes gan y cylchgronau restrau aros ac maent ar gael i'w lawrlwytho ar unwaith. Ymhlith y teitlau mae Good Housekeeping, New Scientist, Autocar, Comic Mellten, Cara a Lingo Newydd.

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...