llais y sir

Llais y Sir: Mai 2021

Diweddariad ar Wasanaethau Llyfrgell

Roeddem yn falch iawn i fedru ail-agor ein llyfrgelloedd a gallwn rwan gynnig nifer o wasanaethau trwy apwyntiad er mwyn sicrhau eich diogelwch. Mae ein gwasanaeth Archebu a Chasglu wedi bod yn boblogaidd iawn ac fe fydd yn parhau, ond os fydde’n well gennych chi ddod i ddewis eich llyfrau eich hun gallwch rwan ffonio eich llyfrgell leol a threfnu apwyntiad 20 munud i ddod i bori trwy’r silffoedd.

Mae gennym lawer o lyfrau newydd i’w dewis.

Gallwch hefyd wneud apwyntiad i ddefnyddio ein cyfrifiaduron a chyfleusterau argraffu a llungopïo, ac i gael cymorth gyda gwasanaethau’r Cyngor ac i wneud taliadau.

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...