llais y sir

Llais y Sir: Mawrth 2023

Bws Benthyg yn galw yn Rhuthun i fynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd

Yn ddiweddar, daeth prosiect cydweithredol â bws yn llawn eitemau y mae modd eu hailddefnyddio i Rhuthun fel rhan o'r ymdrech i fynd i'r afael â newid hinsawdd.

Mae'r Cyngor wedi bod yn cymryd rhan mewn rhaglen y mae’r Cyngor Dylunio’n ei alw’n ‘Design Differently’.

Mae’r rhaglen yn ceisio trafod, deall yn well, a dathlu sut mae sefydliadau cymunedol yn cydweithio i fynd i’r afael â’r heriau a gyflwynir gan newid hinsawdd.

Trwy’r rhaglen hon mae’r Cyngor wedi bod yn gweithio ar syniadau yn ymwneud â’r economi gylchol gyda staff o ReSource CIC a chwmni Bryson’s Recycling. Bydd Bryson's Recycling yn gweithio gyda Resource CIC i ryng-gipio eitemau sydd wedi'u tynghedu ar gyfer tirlenwi a allai gael eu rhoi a'u hailddefnyddio drwy brosiect Bws Benthyg.

Penderfynwyd canolbwyntio ar ddangos Bws Benthyg sy’n brosiect cymharol newydd yn Sir Ddinbych.

Mae nifer o eitemau ar gael o’r Bws Benthyg i bobl eu benthyg am gyfnod byr yn hytrach na’u prynu o’r newydd, yn amrywio o beiriannau torri gwair i bistylloedd siocled. 

Mae hyn yn cefnogi lleihau deunydd gwastraff nad oes modd eu hailgylchu, sy’n niweidiol i’r amgylchedd ac a gaiff eu taflu pan fydd angen eitemau newydd ar bobl.

Roedd y Bws Benthyg yn yr Hen Lys gyda chynrychiolwyr o’r prosiect cydweithredol a chafodd eitemau o’r bws eu harddangos a darparwyd gwybodaeth am sut i’w defnyddio gartref.

Dywedodd y Cynghorydd Barry Mellor, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant: “Rwy’n falch iawn ein bod ni a’n partneriaid wedi gallu cynnal ac arddangos y gwasanaeth unigryw hwn yn Rhuthun ac rwy’n gobeithio ei fod yn ddefnyddiol iawn i breswylwyr wrth ddangos sut gall ailddefnyddio wneud gwahaniaeth wrth fynd i’r afael â newid hinsawdd.”

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...