llais y sir

Llais y Sir: Rhagfyr 2022

Agor canolbwynt gwefru cerbydau trydan y Rhyl

Mae canolbwynt gwefru cerbydau trydan yn y Rhyl bellach ar agor i yrwyr.

Mae’r safle maes parcio yng Ngorllewin Cinmel, y canolbwynt gwefru mwyaf yng Nghymru, bellach ar agor i berchnogion cerbydau trydan.

Mae agor y canolbwynt 36 cerbyd, a ariannwyd gan Lywodraeth Cymru, yn dilyn llwyddiant gosod pwyntiau gwefru ym maes parcio Kings Avenue ym Mhrestatyn yn yr haf.

Mae safle newydd y Rhyl yn gymysgedd o fannau gwefru 7kwh ‘cyflym’ ar gyfer defnyddwyr lleol sydd heb le i barcio oddi ar y stryd, a mannau gwefru 50kw ‘chwim’ ar gyfer gwefru’n gyflym ac i annog gyrwyr tacsis lleol i ddefnyddio cerbydau trydan drwy leihau’r amhariad i’w hamser gweithio.

Mae’r holl fannau gwefru yn y canolbwynt ar agor i’r cyhoedd.

Mae tri o’r mannau parcio ac unedau gwefru yn benodol ar gyfer defnyddwyr anabl.

Mae’r unedau gwefru hefyd yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau talu dwyieithog gan gynnwys, cerdyn digyswllt, ar Ap a Cherdyn RFID.

Bydd defnyddwyr yn ystod y dydd ac adegau prysur dal yn talu am le parcio ar y safle, fodd bynnag ni fydd rhaid talu am y mannau cerbydau trydan rhwng 17:00 a 08:00 yn unol â gweddill y maes parcio.

Meddai’r Cynghorydd Barry Mellor, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant: “Rydym yn falch iawn o gael agor safle gwefru newydd yn y Rhyl a diolch i’r gymuned leol am eu cefnogaeth yn ystod y gwaith adeiladu. Bydd yr adnodd hwn yn helpu’r rhai yn yr ardal nad oes ganddynt le i barcio oddi ar y stryd ac eisiau symud at gael cerbyd trydan.

“Bydd ymwelwyr yn gallu gwefru eu cerbydau yma a fydd yna’n cefnogi cymuned fusnes y dref. Bydd hefyd yn dod yn adnodd defnyddiol i’r rhai sy’n teithio yn yr ardal sydd angen gwefru eu ceir, gan ddenu mwy o bobl i ddarganfod beth sydd gan y Rhyl a’r cymunedau cyfagos i’w gynnig.

“Hoffwn hefyd ddiolch i’r tîm sydd wedi gwneud y safle hwn yn bosib, sy’n cynnwys  Cyngor Sir Ddinbych, Rhwydweithiau Ynni Scottish Power, SWARCO, A Parry Construction, MEGA Electrical ac O’Connor Utilities sydd i gyd wedi gweithio’n ddiflino i ddarparu’r prosiect cyntaf o’i fath yng Ngogledd Cymru mewn modd amserol ac effeithlon.”

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...