llais y sir

Gaeaf 2018

Dymuniadau gorau ar gyfer y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd

Hoffem gymryd y cyfle hwn i ddiolch i’n holl ymwelwyr, busnesau, grwpiau a phartneriaid am gyfrannu at agenda twristiaeth ar draws Sir Ddinbych a Gogledd Ddwyrain Cymru yn ystod y flwyddyn. Twristiaeth yw’r diwydiant mwyaf yn Sir Ddinbych ac mae’n bwysig ein bod yn cynllunio ar gyfer dyfodol cynaliadwy ar gyfer pawb sy’n byw, yn gweithio, yn astudio ac yn ymweld â’n rhanbarth hardd.

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...