llais y sir

Llais y Sir 2019: Rhifyn 1

Prosiect Clychau Eglwys Sant Pedr – Seinio’r Newidiadau

Mae clychau Eglwys Sant Pedr, Rhuthun, a brynwyd yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg drwy danysgrifiad cyhoeddus, yn cael eu hadfer i’w gogoniant atseiniol llawn yn 2019 diolch i grant mawr gan y Loteri Genedlaethol a rhoddion eraill.

Dengys archifau fod ‘cloch fawr’ wedi’i chanu yn Eglwys Sant Pedr ers o leiaf 1654 ac erbyn 1788 roedd gan yr eglwys chwech o glychau’n canu. Cafodd y rhain eu disodli yn 1843 ac fe ychwanegwyd dwy gloch drebl newydd yn 1889, i wneud cyfanswm o wyth o glychau. 

Gwahoddwyd ysgolion lleol i ddylunio logo ar gyfer ‘Loti’ y gloch fydd newydd ei hatgyweirio pan fydd yn dychwelyd o Ffowndri Glychau John Taylor & Co yn Loughborough. Derbyniwyd 120 o geisiadau gan ddisgyblion 4 i 11 oed o Ysgol Borthyn, Ysgol Pen Barras ac Ysgol Stryd y Rhos ac mae’r dylunwyr buddugol yn cael eu gwobrwyo â thrip i’r Ffowndri Glychau yn Loughborough. 

Bydd arddangosfa i ddathlu dychweliad ‘Lottie’ yn dangos yr holl geisiadau a dderbyniwyd yn y gystadleuaeth ddylunio; gellir eu gweld yn Stiwdio 5 yng Nghanolfan Grefft Rhuthun o fis Ebrill tan fis Mehefin.

Gosodiad Blodau’r Grawys – Eglwys Sant Pedr, Rhuthun

Mae Canolfan Grefft Rhuthun yn cydweithio ag Eglwys Sant Pedr i greu gosodiad o flodau o amgylch y Groes ar dir yr Eglwys. Mae croeso i bawb greu eu Blodyn y Grawys eu hunain un ai yn yr Eglwys neu yng ngofod gweithgaredd Stiwdio 3 yng Nghanolfan Grefft Rhuthun o Chwefror 23ain tan benwythnos y Pasg.

Fe leolir y gosodiad o flaen Eglwys Sant Pedr o Ebrill 20fed tan Fehefin 9fed 2019.

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...