llais y sir

Llais y Sir 2019: Rhifyn 4

Wythnos Calan Gaeaf yng Ngharchar Rhuthun: 26 Hydref– 1 Tachwedd

Mae ysbrydion yn yr awyr nos, a chreaduriaid arswyd yn y cysgodion... mae hi’n adeg honno’r flwyddyn – Wythnos Calan Gaeaf!

Mae Carchar Rhuthun yn agor ei ddrysau i bobl o bob oed gael mwynhau gweithgareddau ysbrydol o fewn waliau iasol y Carchar.

Cymrwch ran yn y gweithgareddau crefft dymhorol a llwybr Calan Gaeaf o amgylch y celloedd ac islawr y carchar Fictoraidd.

Dewch yn gwisgo eich gwisg Calan Gaeaf mwyaf ofnus i deimlo'n rhan o bethau, dewch os ydych yn mentro!

Mae’r holl weithgareddau yn cael eu cynnwys yn y pris mynediad. Dim angen archebu lle. Ar agor rhwng 10am a 5pm rhwng 26 Hydref a 1 Tachwedd (Mynediad olaf am 4pm).

Sylwch y cynghorir i chi wisgo dillad cynnes.

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...