llais y sir

Llais y Sir 2019: Rhifyn 5

Beth yw 'Tai yn Gyntaf'

Mae ‘Tai yn Gyntaf' yn seiliedig ar adferiad er mwyn dod a digartrefedd i ben gan ganolbwyntio ar symud pobl sydd yn ddigartref yn sydyn i dai annibynnol a pharhaol ac yna’n darparu cefnogaeth a gwasanaethau ychwanegol fel bo angen.

Egwyddorion Tai yn Gyntaf yw:

  • Hawl Dynol yw cael cartref
  • Dylai defnyddwyr y gwasanaeth fod â dewis a rheolaeth
  • Tai ddim yn amodol ar gefnogaeth neu driniaeth
  • Dull yn seiliedig ar adfer
  • Dull o leihau niwed
  • Ymrwymiad gweithgar heb orfodaeth
  • Cynllunio yn canolbwyntio ar yr unigolyn
  • Cefnogaeth hyblyg ar gael fel bo angen 

Cyfarfod rhai o'r tîm Tai yn Gyntaf newydd

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...