llais y sir

Llais y Sir: Ebrill 2024

Mis Hanes LHDT+

Yn Chwefror cynhaliodd Llyfrgell y Rhyl ddigwyddiad arbennig i ddathlu Mis Hanes LHDT+.

Roedd arddangosfeydd a stondinau gan sefydliadau lleol, er enghraifft, siaradodd Archifau Gogledd Ddwyrain Cymru am Linell Amser LHDT+ ar gyfer Gogledd Cymru a bu Sir Ddinbych yn Gweithio yn hyrwyddo eu gwasanaethau i helpu pobl i gael gwaith a hyfforddiant. Roedd sefydliadau eraill yn cynnwys y Gay Outdoors Club, Heddlu Trafnidiaeth Prydain, Making Sense a’r Rhwydwaith Trawsrywiol Unigryw.

Cafwyd sgwrs addysgiadol gan Jenny-Anne Bishop OBE am hanes gwasanaethau rhywedd yng Nghymru a chafwyd perfformiad difyr am Foneddigesau Llangollen trwy lygad eu ffrind ffyddlon a’u morwyn, Mary Caryll.

Drwy gydol y mis bu llyfrgelloedd yn hyrwyddo’r amrywiaeth o ffuglen LHDT+ sydd ar gael yn ein llyfrgelloedd a thrwy Borrowbox.

 

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...