llais y sir

Llais y Sir: Ebrill 2024

Sesiynau Cerdd Dechrau Da Sir Ddinbych

Cafwyd sesiynau bywiog a cherddorol yn y cyfarfodydd Dechrau Da yn Llyfrgelloedd Rhuthun, Prestatyn a Rhyl gyda chyfeiliant offerynau amrywiol i’r rhigymau arferol.  Darparwyd y gerddoriaeth gan Ganolfan Gerdd William Mathias gyda Charlotte ac Angharad yn canu’r delyn, sacsoffon a flugelhorn.  Roedd y plant a’r babis wrth eu boddau yn cael eu swyno gan sŵn yr offerynau, mwynhawyd sesiynau hwyliog gan y teuluoedd.

Diolch i Dîm Cymunedau Bywiog, Hamdden Sir Ddinbych am gyllid drwy Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU i gynnal a threfnu’r gweithgareddau creadigol yma.

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...