llais y sir

Llais y Sir: Medi 2021

A hoffech chi ddysgu mwy am yr ardal?

Mae cwrs Llysgennad Twristiaeth Sir Ddinbych yn darparu hyfforddiant i bobl ar gynnig twristiaeth Sir Ddinbych. Mae’n rhad ac am ddim, yn hyblyg, yn hwyl ac mae’n agored i bawb.

Mae cyfres o 11 o fodiwlau rhyngweithiol ar-lein gyda chwisiau wedi eu llunio ar amrywiol themâu gan gynnwys cerdded, beicio, hanes, y celfyddydau, trefi, yr iaith Gymraeg, AHNE, Safle Treftadaeth y Byd, yr arfordir a thwristiaeth bwyd. Mae yna 3 lefel o wobrau – efydd, arian ac aur, yn dibynnu ar faint o fodiwlau a gaiff eu cwblhau.

Erbyn hyn mae gennym 275 o Lysgenhadon Twristiaeth Sir Ddinbych Efydd ac mae’r adborth wedi bod yn gadarnhaol iawn -

“Rwyf wir yn mwynhau’r cwrs ac yn dysgu cymaint. Rwyf nawr wedi cwblhau’r Arian a’r Aur ac fe fydda i’n parhau i wneud yr holl fodiwlau sydd ar ôl.”

www.denbighshireambassador.wales

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...