llais y sir

Gaeaf 2017

Gwobr arlwyo i Ysgol Dinas Brân

Mae’r Gymdeithas Arweiniol ar gyfer Arlwyo mewn Addysg (LACA), wedi cynnal eu hwythnos prydau ysgol blynyddol ac mae’r trefnwyr wrth eu bodd gydag ymateb a chydweithrediad cymaint o arlwywyr ysgol, rhieni, ysgolion a disgyblion.Ysgol Dinas Bran

Yn ystod yr wythnos brysur, mi gynhaliwyd nifer o weithgareddau, yn cynnwys ‘cartref i gogydd ysgol’, pum marathon mewn pum niwrnod wedi’u pweru gan brydau ysgol a Diwrnod Cinio Rhost Cenedlaethol ond y digwyddiad a greodd y cynnwrf mwyaf oedd y gystadleuaeth hunlun #cookeditmyselfie. Roedd y gystadleuaeth yn annog arlwywyr ysgolion i rannu lluniau o brydau yr oeddynt yn ei weini bob dydd. Anfonwyd cannoedd o luniau yn arddagos prydau bwyd Ysgol ac roedd y safon yn arbennig o uchel.

Penderfynodd panel o feirniaid mai Ysgol Dinas Bran oedd yr enillydd. Dyranwyd gwerth £500 o gefnogaeth marchnata neu cyfarfpar iddynt fel gwobr.

Dywedodd Neil Porter: “Dros y blynyddoedd, rydym wedi gweld y digwyddiad yn tyfu ac mae’n cynnig cyfle i hyrwyddo proffesiynoldeb, heb son am y bwyd blasus a maethlon. Mae hyn wedi cael ei gyflawni mewn sawl ffordd, o gynnal digwyddiadau uchel eu proffil i weini prydau ar gyfer gwleidyddion yn Nhy’r Cyffredin, gweini prydau yn y bwyty ar ben yr Wyddfa ac arlwywyr mewn ysgolion yn gweithio mewn bwytai gyda ser Michelin.  Roedd y gystadleuaeth #cookeditmyselfie yn lwyfan gwych i hyrwyddo’r diwydiant ac roeddwn yn hynod falch o’r ymateb.  Roedd y gystaldeuaeth yn gref ac roedd Ysgol Dinas Bran yn llwyr haeddu’r wobr.

Dywedodd y Cynghorydd Julian Thompson Hill, Aelod Arweiniol y Cabinet ar gyfer Cyllid ac Asedau: “Rhoddodd y gystadleuaeth hon y cyfle i dimau arlwyo ysgol ledled y wlad i arddangos eu gwasanaeth ac nid oedd y lluniau a gyflwynwyd gan Emma a'i thîm yn Ninas Brân o fwyd neu seigiau gafodd eu dyfeisio’n  arbennig ar gyfer y gystadleuaeth – dyma safon y bwyd a weinir yn ddyddiol.

“Mae Emma a’r tîm arlwyo yn frwdfrydig ac ymroddedig ac mae Gwasanaeth Prydau Bwyd Ysgolion Sir Ddinbych a Chyngor Sir Ddinbych yn haeddiannol falch o'u cyflawniad." 

Dywedodd Emma Williams rheolwr arlwyo yn yr ysgol : "Rydym wedi ymwneud yn helaeth â #cookeditmyselfie eleni. Nid oes llawer o ddiwrnodau yn yr ychydig fisoedd diwethaf lle nad ydym wedi gosod lluniau prydau bwyd ar y wefan. Mae'r lluniau yn dangos beth rydym yn ei wneud bob dydd, bod y bwyd yn wych ac mae'r disgyblion wrth eu boddau. Rydym yn defnyddio llawer o gynhwysion lleol a pharatoi’r bwyd gyda chariad ac angerdd”.

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...