llais y sir

Llais y Sir 2019: Rhifyn 2

Y Cynllun Corfforaethol

Nod Cynllun Corfforaethol 2017-2022 y Cyngor yw gwella bywydau trigolion mewn pum maes allweddol.  Mae’r Cynllun yn cynnwys £135 miliwn o fuddsoddiad yn:

  • Amgylchedd
  • Pobl Ifanc
  • Tai
  • Cymunedau wedi eu cysylltu
  • Cymunedau cryf.

Mae’r prosiectau’n cynnwys adeiladu tai cyngor newydd, buddsoddi mewn cludiant a seilwaith digidol, amddiffyn a gwella'r amgylchedd a helpu pobl ifanc i gyrraedd eu potensial.

Hyd yma, mae dros 3,000 o ddisgyblion wedi elwa ar adeiladau ysgol newydd, ac mae miloedd o goed wedi eu plannu fel rhan o gynllun i greu sawl hafan werdd yn nhrefi’r sir.

Mae’r prosiectau eraill sydd ar y gweill yn cynnwys gwaith amddiffyn rhag llifogydd yn y Rhyl a chymorth ychwanegol i’r bobl hynny sy’n chwilio am waith neu eisiau datblygu eu gyrfaoedd.

front-cover

Yn yr adran hon yn Llais y Sir, gallwch ddarllen am bob prosiect sy’n cyfrannu at y pum maes allweddol dan ein Cynllun Corfforaethol:

Am fwy o wybodaeth ynglyn a'r Cynllun Corfforaethol, ewch i'n gwefan.

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...