llais y sir

Llais y Sir 2019: Rhifyn 3

A ydych wedi clywed am ein sianeli cyfryngau cymdeithasol?

Mae gan y Cyngor Sir nifer o gyfrifon cymdeithasol corfforaethol sef Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn ac YouTube.

Facebook

Rydym yn postio ein holl hysbysiadau argyfwng ar y sianel cyfryngau cymdeithasol hon, ynghyd â manylion y rhan fwyaf o'n cyfarfodydd ynghyd â llawer o wybodaeth bwysig arall. Mae gennym dudalen Facebook Cymraeg a Saesneg.

Twitter

Newyddion a digwyddiadau diweddaraf yn y Gymraeg.

Instagram

Mae'r sianel hon ar gyfer delweddau yn unig. Rydyn ni'n ceisio rhoi mwy o ddelweddau yma, felly os oes gennych chi unrhyw beth yr hoffech i ni ei rannu, rhowch wybod i ni.

LinkedIn

Unwaith eto, rydym yn ceisio gwneud mwy o ddefnydd o LinkedIn ar gyfer ein straeon newyddion corfforaethol, a hefyd ar gyfer unrhyw gyfleoedd swyddi sydd gennym.

Youtube

Rydym yn cadw y rhan fwyaf o'n ffilmiau cyfryngau cymdeithasol ar y cyfrif hwn.  Tanysgrifiwch i'n sianel i sicrhau eich bod yn gweld ein holl fideos.

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...