llais y sir

Llais y Sir 2019: Rhifyn 3

Pass Plus Cymru

Wedi pasio eich prawf gyrru? Rhwng 17 a 25 oed? Byw yng Nghymru? Beth am ddarganfod mwy o dechnegau, awgrymiadau a syniadau gyrru am £20 yn unig ..... a does dim prawf! Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Cynhelir y sesiwn hyfforddi nesaf ar gyfer bobl sy'n byw yn Sir Ddinbych ddydd Iau 8 Awst yng ngorsaf Dân y Rhyl, Heol yr Arfordir, Y Rhyl LL18 3PL (5.30pm-8.00pm).

 

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...