llais y sir

Llais y Sir 2019: Rhifyn 4

Asesiadau gyrru am ddim i yrwyr hŷn

Ydych chi'n byw yn Sir Ddinbych ac yn 65 oed a throsodd?

Mae gennych hawl i gael asesiad gyrru am ddim a gynhelir gan Gwasanaeth Asesu Gyrru a Symudedd Cymru.

Os oes diddordeb gennych ac ishio rhagor o wybodaeth, ffoniwch yr adran diogelwch ffyrdd ar 01824 706946

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...