llais y sir

Llais y Sir 2019: Rhifyn 4

Fforwm Twristiaeth Sir Ddinbych

Oes gennych chi ddiddordeb mewn twristiaeth?

Mae Fforwm a sefydlwyd i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i fusnesau twristiaeth, myfyrwyr ac unrhyw un â diddordeb mewn twristiaeth ynglŷn â’r datblygiadau diweddaraf yn y diwydiant yn cael ei gynnal fis Tachwedd.

Cynhelir Fforwm Twristiaeth nesaf Sir Ddinbych ar ddydd Mercher 6 Tachwedd yng Ngwesty Oriel House, Llanelwy. Mae’r digwyddiad hwn sydd am ddim yn cynnig cyfle gwych i gynrychiolwyr rwydweithio a rhannu profiadau, gwybodaeth a syniadau.

I archebu lle yn y Fforwm Twristiaeth ewch i https://denbighshiretourismforum2019.eventbrite.co.uk/

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...