llais y sir

Llais y Sir 2019: Rhifyn 5

Llysgenhadon Twristiaeth Sir Ddinbych

Cynllun Llysgenhadon Twristiaeth Sir Ddinbych - Lansio Modiwl Celfyddydau

Rydym yn falch o gyhoeddi bod 9fed modiwl wedi cael ei lansio o Gynllun Llysgennad Twristiaeth Sir Ddinbych.

Teitl y modiwl newydd sbon yw ‘Celfyddydau yn Sir Ddinbych’ ac mae’n cynnwys adrannau ar -

  • Celfyddydau yn Sir Ddinbych: Cyflwyniad
  • Gwyliau Diwylliannol o Bwys
  • Celf a Chrefft
  • Cerddoriaeth
  • Theatr, Ffilm ac Adrodd Storïau

Beth yw Cynllun Llysgenhadon Twristiaeth Sir Ddinbych?

Mae’r cynllun am ddim hwn wedi'i lunio i wella profiad ymwelwyr a phobl lleol ar gyfer bobl sy’n gweithio yn y maes twristiaeth, yn gweithio gydag ymwelwyr, yn byw neu’n astudio yn yr ardal.

Mae cyfres o fodiwlau hyfforddiant rhyngweithiol, ar lein am ddim, gyda phosau wedi eu llunio ar amrywiol themâu fel trefi a dinas Sir Ddinbych, cerdded, beicio, hanes, arfordir, Safle Treftadaeth y Byd yr iaith Gymraeg a diwylliant Cymreig. 

Mae yna 3 lefel o wobrau – efydd, arian ac aur yn dibynnu ar faint o fodiwlau a gwblhawyd.  Bydd bob unigolyn yn derbyn tystysgrif, bathodyn a sticeri ffenestr ar ôl cwblhau’r gwobrau. Mae yna hefyd adnoddau ar-lein i lawrlwytho dogfennau cysylltiol, brandio a chysylltiadau i wefannau perthnasol. 

Bod yn Lysgennad Twristiaeth - ewch i'w gwefan am fwy o wybodaeth.

Mae’r prosiect wedi derbyn cyllid drwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, a ariennir gan Gronfa Amaethyddiaeth Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

 

Sicrhewch eich bod yn derbyn y newyddion diweddaraf am dwristiaeth!

Hoffech chi glywed y newyddion diweddaraf am dwristiaeth yn Sir Ddinbych a Gogledd Ddwyrain Cymru?

Os felly, mae cofrestru yn syml a hawdd.  Ewch i'n gwefan am fwy o wybodaeth.

 

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...