llais y sir

Llais y Sir: Gorffennaf 2022

Ethol Arweinydd a Dirprwy Newydd yn Sir Ddinbych

Mae'r Cyngor wedi ethol Arweinydd a Dirprwy newydd ar gyfer yr awdurdod.

Y Cynghorydd Jason McLellan (Llafur – Gogledd Prestatyn) yw’r arweinydd newydd ac mae cytundeb cydweithredu gyda Phlaid Cymru wedi’i negodi i ffurfio partneriaeth sy’n rheoli.

Yn gyn-ddisgybl Ysgol Uwchradd Prestatyn, mae Jason McLellan wedi byw ym Mhrestatyn y rhan fwyaf o'i oes. Cymhwysodd yn y Gyfraith o Brifysgol Lerpwl cyn gweithio fel cyfreithiwr cymorth cyfreithiol ar draws Gogledd Cymru am nifer o flynyddoedd. Yna bu’n gweithio i Aelod Seneddol a dau Aelod o’r Senedd ac mae’n gyn-gynghorydd yn Sir Ddinbych, ar ôl gwasanaethu am dymor.

Dywedodd y Cynghorydd McLellan "Rwy'n credu bod gan Lafur a Phlaid Cymru fandad gan yr etholwyr i ffurfio cabinet a chyflawni ar gyfer pobl Sir Ddinbych. Rwy'n edrych ymlaen at weithio gyda'r Blaid ac mae gennym ni gymaint yn gyffredin o ran polisïau economaidd adfywio, mynd i’r afael â materion tai a hyrwyddo’r iaith Gymraeg a diwylliant Cymru.”

Yn y cyfamser, mae'r Cynghorydd Gill German (Llafur-Gogledd Prestatyn) wedi'i hethol yn Ddirprwy Arweinydd.

Mae'r Cynghorydd German hefyd yn dod o Brestatyn ac yn gyn-ddisgybl yn y dref. Bu'n gweithio fel athrawes ysgol gynradd ers dros 25 mlynedd, gyda mwyafrif y blynyddoedd hynny yn Ysgol Penmorfa.

Un o'i dymuniadau mwyaf yw gweithio ar greu mwy o gydraddoldeb mewn addysg.

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...