llais y sir

Llais y Sir: Gorffennaf 2022

Llwybrau Tref

Mae’r Tîm Twristiaeth yn gweithio’n ddiflino i ddiweddaru eu cyfres eu hunain o Lwybrau Tref, ar ôl diweddaru rhai Rhuthun a Llangollen i amlygu newidiadau i’r trefi. Corwen fydd Llwybr Tref nesaf a fydd yn cael ei ailwampio, i helpu hyrwyddo platfform rheilffordd newydd yng Ngorsaf Corwen, ac ymdrechion gwych y gwirfoddolwyr yn Amgueddfa Corwen.

Tra ein bod yn sôn am Lwybrau Tref, mae datblygiad cyffrous yn cael ei beilota yn y Rhyl. Er mwyn ymestyn y llwybrau tref i gynulleidfa ehangach, mae taith gerdded glywedol ar y llwybr wedi cael ei gynhyrchu.  Y prif adroddwr yw Tony o’r Ganolfan Groeso, sydd yn llysgennad gwych i Rhyl, gyda lleisiau a sŵn gwahanol yn dod at ei gilydd i ddod â’r gwaith yn fyw. Gall bobl gerdded a gwrando, neu wrando yn unig o unrhyw le. Mae’r neges gyffredinol yn un o falchder yn y dref a chynaliadwyedd ac i hyrwyddo lles drwy annog pobl i gerdded. Mae ar gael drwy app izi.TRAVEL ac yn cael ei hyrwyddo drwy fyrddau llwybr y dref. Gobeithir y gellir atgynhyrchu hyn mewn trefi eraill yn Sir Ddinbych yn y dyfodol.

Gallwch wrando gan ddefnyddio’r cod QR hwn.

 

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...