llais y sir

Llais y Sir: Gorffennaf 2022

Ydych chi wedi gweld ein llyfryn twristiaeth newydd?

Mae’r Tîm Twristiaeth wedi cynhyrchu llyfryn newydd sbon o’r enw Darganfod Sir Ddinbych, sy’n rhoi blas mwy unigryw, cynaliadwy a heb eu darganfod i deithwyr o’r hyn sydd gan Sir Ddinbych i’w gynnig, i’r rheiny sydd eisiau profi’r diwylliant lleol, rhoi cynnig ar y bwyd a mynd oddi ar y llwybrau anghysbell drwy gydol y flwyddyn.

Gallwch ei lawrlwytho yma ac mae’n cael ei ddosbarthu’n eang o amgylch yr ardal.

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...