llais y sir

Llais y Sir: Gorffennaf 2022

Maes Parcio i Gartrefi Modur

Mae Sir Ddinbych yn cynnig dewis helaeth o safleoedd sydd yn cynnig maes parcio dros nos i gartrefi modur a charafanau.

Mae tymor gwyliau gartref prysur arall ar y gweill, mae Adran Twristiaeth y Cyngor yn hyrwyddo busnesau’r sir i ddarparu arosiadau a meysydd parcio dros nos. Mae nifer o fusnesau wedi cofrestru i gael eu cynnwys ar wefan twristiaeth Gogledd Ddwyrain Cymru.

Hefyd mae’r gwaith yn cefnogi ymgyrch #CaruBusnesauLleol y Cyngor sydd yn annog pobl i gefnogi busnesau lleol. Os hoffech gael eich cynnwys, anfonwch e-bost at twristiaeth@sirddinbych.gov.uk.

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...