llais y sir

Llais y Sir: Medi 2021

Gofalwyr Sir Ddinbych i ymgymryd â her cerdded i ddathlu gweithio mewn gofal

Bydd Gweithwyr Gofal o bob rhan o Gyngor Sir Ddinbych yn ymgymryd â'u her tri chopa eu hunain yn ddiweddarach y mis hwn. Byddant yn cerdded tair o'r teithiau cerdded anoddaf yn Sir Ddinbych; Gwaenyesgor, Moel Fammau a Chastell Dinas Bran yn Llangollen.

Nod y daith gerdded yw amlygu a dathlu rôl gofalwyr yn Sir Ddinbych, gan gefnogi ymgyrch GofalWn Cymru sy'n cael ei rhedeg gan Ofal Cymdeithasol Cymru. Byddant hefyd yn codi arian i gymdeithas Alzheimer drwy dudalen rhoi yn unig. Bydd staff o bob rôl wahanol ar draws Sir Ddinbych yn cymryd rhan yn y daith gerdded gan gynnwys gofalwyr, gweithwyr cymorth, dofi, swyddi uwch a rheolwyr.

Os ydych eisiau cefnogi'r cerddwyr >>> https://www.justgiving.com/fundraising/denbighshire3peaks.

Mae'r neges yn un syml – Mae gweithio'n ofal yn ddewis gyrfa gwerth chweil gyda llawer o gyfleoedd.

Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio mewn gofal yn Sir Ddinbych, cysylltwch drwy e-bost neu ffoniwch hrdirect@denbighshire.gov.uk neu 01824 706200 gyda'r cyfeirnod WeCare Recruitment.

 

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...