llais y sir

Llais y Sir: Medi 2021

Cynllun Work Start

Roedd y tîm Work Start am rannu’r wybodaeth ddiweddaraf gyda chi am y prosiect. Mae Work Start yn brosiect a gaiff ei arwain gan gyflogaeth o fewn Sir Ddinbych yn Gweithio, ac mae’n cefnogi unigolion i gael cyflogaeth. Gallwn gynnig lleoliad tri mis, naill ai am dâl neu’n ddi-dâl, a’u cefnogi trwy gydol eu taith. Bydd y gefnogaeth yn cynnwys bod â swyddog prosiect dynodedig a fydd yn eu cefnogi trwy gydol eu cyfnod, gan roi mynediad iddynt i gyrsiau hyfforddi, mentora, cyngor a chefnogaeth ac edrych ar y camau nesaf. Bydd y swyddogion hefyd yn darparu cefnogaeth un i un wedi’i theilwra a gweithio gyda’r cyfranogwr i gael cynllun gweithredu unigol iddynt weithio arno. Er enghraifft, efallai bydd un unigolyn am fod â nod sy’n ymwneud â dysgu sgiliau newydd, ac efallai bydd un unigolyn am gynyddu eu hyder; mae pawb yn wahanol, sy’n golygu bod pob cynllun yn wahanol.

Mae Work Start yn fewnol ac allanol, sy’n golygu y gallwn ddarparu cyfleoedd cyflogaeth yn y cyngor a thu hwnt. Mae rhai o’r lleoliadau rydym wedi eu darparu yn cynnwys

  • Cymhorthydd gweinyddol
  • Cymhorthydd Cyfryngau Cymdeithasol
  • Cymhorthydd trin cŵn
  • Labrwr

Ac mae llawer mwy, unig ofyniad Work Start yw bod rhaid i’r cyfranogwr fod wedi’u cofrestru â Sir Ddinbych yn Gweithio, a bod prosiect a mentor wedi’u dyrannu iddynt. Gallwn ni wneud popeth arall. Mae’n werth nodi bod mwyafrif ein lleoliadau’n arwain at gyflogaeth bellach yn y lleoliad hwnnw. Mae’n rhoi profiad i’r cyfranogwr o’r byd go iawn a gall helpu i ddarparu cefnogaeth i’r busnes, gyda’r nod o roi swydd iddynt ar ôl i’r lleoliad ddod i ben.

Os ydych chi’n credu y byddai eich sector chi’n elwa o gynllun Work Start, neu os hoffech ragor o wybodaeth am y prosiect, anfonwch e-bost at Workstart@sirddinbych.gov.uk

Diolch!

Tîm Workstart

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...