llais y sir

Llais y Sir: Tachwedd 2023

Sut mae’r Cyngor yn perfformio?

Mae hi’n amser i chi ddweud eich dweud! Mae Arolwg Budd-ddeiliad y Cyngor ar gyfer 2023 - 2034 wedi cael ei lansio.  Rydym eisiau gwybod beth mae preswylwyr, busnesau, staff, aelodau etholedig a phartneriaid Sir Ddinbych yn ei feddwl am y gwaith rydym ni’n ei wneud yma yn y Cyngor.

 Lluniau o swigenni siarad

Mae’r arolwg yn gyfle gwych i’r Cyngor ddeall a dysgu gan farn pobl eraill, felly gobeithio y gallwch chi ein helpu ni drwy ateb ychydig o gwestiynau.

Mae hefyd yn ffordd wych i chi ddysgu mwy am y themâu sydd yn rhan o Gynllun Corfforaethol presennol y Cyngor.  I gymryd rhan ac i ddweud eich dweud, llenwch yr arolwg drwy fynd i Sgwrs y Sir - Arolwg Budd-ddeiliad

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...