llais y sir

Llais y Sir 2019: Rhifyn 1

Fforwm Twristiaeth Sir Ddinbych

Oes gennych chi ddiddordeb mewn twristiaeth?

Mae Fforwm a sefydlwyd i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i fusnesau twristiaeth, myfyrwyr ac unrhyw un â diddordeb mewn twristiaeth ynglŷn â’r datblygiadau diweddaraf yn y diwydiant yn cael ei gynnal fis Mawrth. Ymhlith y prif siaradwyr mae Banc Datblygu Cymru ac Urdd Gobaith Cymru.

Cynhelir Fforwm Twristiaeth nesaf Sir Ddinbych ar ddydd Mercher 27 Mawrth yng Ngwesty Oriel House, Llanelwy. Mae’r digwyddiad hwn sydd am ddim yn cynnig cyfle gwych i gynrychiolwyr rwydweithio a rhannu profiadau, gwybodaeth a syniadau.

I archebu lle yn y Fforwm Twristiaeth ewch i https://www.eventbrite.com/e/fforwm-twristiaeth-sir-ddinbych-denbighshire-tourism-forum-tickets-56551189129

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...