llais y sir

Llais y Sir 2019: Rhifyn 1

Her Fwyd Blwyddyn Darganfod

I ddathlu ‘Blwyddyn Darganfod’ Cymru 2019 – fe osododd Tîm Twristiaeth Gogledd Ddwyrain Cymru her i leoedd bwyta lleol i ddyfeisio saig a fyddai’n dathlu’r cynnyrch lleol gorau yn yr ardal, yn ogystal â rhoi cyfle i ymwelwyr i roi cynnig ar rywbeth ychydig yn wahanol.

I dai bwyta yr her oedd i ddatblygu o leiaf tri o blatiau bach ac ar gyfer caffis/ystafelloedd te yr her oedd i greu pwdin. Caiff y ddau gategori eu hannog i ddefnyddio cynhyrchwyr lleol o Ogledd Ddwyrain Cymru a fydd yn chwarae ar y synhwyrau. Bydd y rhai sy'n ymgeisio yn cael eu sgorio drwy ymweliadau bwyta cudd a bydd y ddau bryd sy'n sgorio uchaf o bob categori wedyn yn cael gwahoddiad i sialens goginio gyda'r gwobrau yn cynnwys cyhoeddusrwydd, stondin yng Ngŵyl Fwyd a Diod Wrecsam a chyfleoedd eraill mewn digwyddiadau masnachol drwy gydol y flwyddyn.

Am fwy o fanylion ar y lleoedd bwyta sy’n cymryd rhan ac ar y seigiau ewch i http://www.northeastwales.wales/tour-food-challenge/

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...