llais y sir

Llais y Sir 2019: Rhifyn 2

Creu sblash yn SC2

Mae SC2, atyniad newydd mwyaf cyffrous Gogledd Cymru, wedi agor ei ddrysau i’r cyhoedd.

Yn y dair wythnos arweiniodd at yr agoriad, roedd SC2 wedi croesawu 5,000 o bobl leol i fwynhau atyniadau’r ganolfan antur am ddim cyn yr agoriad swyddogol.

Mae miloedd o bobl leol wedi profi sleidiau gwefreiddiol y parc dŵr ac wedi herio’u hunain yn yr arenâu TAGactive ac agorwyd y ganolfan ar 5 Ebrill.

Mae’r parc dŵr sydd yn werth £15 miliwn yn cynnwys arena chwarae TAGactive cyntaf Cymru, chwaraeon dŵr dan do ac awyr agored i bob oedran a gallu, reidiau cafn, sleidiau nodwedd a bwytai â thema.  Bydd  yno hefyd far a theras a fydd ar agor yn dymhorol.

Rydym wedi cael adborth gwych a byddwn yn gwrando ar unrhyw awgrymiadau am sut y gallwn wneud profiad pobl yn SC2 hyn yn oed yn well.  Rydym wrth ein bodd bod agoriad SC2 wedi ysgogi cymaint o gyffro. Bydd SC2 yn atyniad i breswylwyr a thwristiaid fel ei gilydd ac mae’r ffaith y rhoddwyd cyfle i’r gymuned ymweld â’r safle cyn agor y drysau’n swyddogol yn dangos ymrwymiad Sir Ddinbych tuag at roi preswylwyr lleol yn gyntaf.  Rydym yn hynod o falch o’r atyniad cyffrous  hwn sydd yn  ychwanegiad rhagorol at bortffolio Hamdden Sir Ddinbych, sydd yn cynnwys cyfleusterau o’r radd flaenaf.

O ystyried yr ymateb i SC2 hyd yma, mae’n sicr o fod yn llwyddiant ysgubol.  Boed wedi dringo o amgylch TAGactive neu reidio’r sleid bwmerang gydag awch, mae’r rhai a fu’n profi’r atyniad yn llawn canmoliaeth.  Mae’r profiad cyfan wedi cael ei gynllunio’n ofalus gyda gwahanol themâu a bydd y padiau sblash allanol hefyd yn rhoi pleser mawr i bobl yn y Rhyl heulog. Mae hyn yn rhywbeth newydd a chyffrous nid yn unig i’r dref ei hun ond hefyd i ardal arfordirol Gogledd Cymru i gyd. Does dim byd tebyg i hyn am filltiroedd ac mae’r cyffro cyn y diwrnod agoriadol mawr yn cynyddu.

Yn ganolbwynt i raglen ddatblygu glan y môr y Rhyl, disgwylir i SC2 ddenu 350,000 o ymwelwyr ychwanegol i’r dref bob blwyddyn.

Mae SC2 wedi’i ariannu gan y Cyngor Sir gyda chyfraniadau gan Gyngor Tref y Rhyl a Llywodraeth Cymru.

Mae’r holl wybodaeth ddiweddaraf ar gael i ymwelwyr ar wefan SC2 ac ar eu cyfryngau cymdeithasol.

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...