llais y sir

Llais y Sir 2019: Rhifyn 2

Llyfryn treth y cyngor yn fyw ar lein

Mae 'Eich Arian', ein canllaw i bob peth sy'n ymwneud â threth y cyngor bellach wedi mynd yn fyw ar-lein.

Yn ddiweddar, gosododd y Cyngor ei gyllideb ar gyfer blwyddyn ariannol 2019/20. O ran y dreth gyngor, golyga hyn gynnydd o 6.35% ar gyfer trigolion Sir Ddinbych (mae hyn yn cymryd i ystyriaeth y cynnydd yn elfen y cyngor sir, yn ogystal â praeseptau'r cyngor tref / dinas / cymuned a'r Comisiynydd).

Bob blwyddyn, mae'r Cyngor yn cynhyrchu llyfryn sy'n egluro'r holl ffeithiau a ffigurau y tu ôl i'r setliad treth gyngor, sut y caiff yr arian hwnnw ei wario a manylion ar sut i dalu eich biliau.

Mae'n rhoi gwybodaeth am ardrethi busnes, gostyngiadau rhyddhad busnesau bach a pha fath o gymorth sydd ar gael os yw preswylwyr yn cael trafferth talu eu treth gyngor.

Gellir dod o hyd i'r llyfryn ar ein gwefan.  

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...