llais y sir

Llais y Sir 2019: Rhifyn 5

20 mlynedd yn ôl ........

RU Y2K OK?

Mae hi'n ugain mlynedd ers Y2K a'r ofnau y byddai safonau cyfrifidadurol yn cael eu effeithio gan y newid y mileniwm.  Yma mae Peter Daniels, o Gymdeithas Ddinesig Rhuthun a'r Cyffiniau, yn edrych yn ol ar foment mewn hanes.

Fel yr oedd 31 Rhagfyr 1999 yn nesáu, credwyd y byddai’r difrod posibl i’r maes blwyddyn 2 ddigid yn hytrach na 4 digid ar system gyfrifiadurol yn arwain at gyfrifiaduron yn ailosod fel 01-01-00, nid yn Ionawr 2000 ond yn Ionawr 1900.

Roedd canlyniadau difrifol bosibl i hyn. Yn hydref 1999, dechreuodd hysbysebion yn y wasg ymddangos yn ceisio annog y cyhoedd amheugar ar y pryd heb wybodaeth manwl am gyfrifiaduron Er mwyn ceisio ein perswadio, bu i Llywodraeth y DU, drwy Action 2000 wario £10miliwn. A oedd hyn i gyd yn wastraff o ran ymdrechion? Neu a oedd yn osgoi trychineb?

Mewn un ymgyrch, dywedasant “Yn y blynyddoedd diwethaf, mae creadur bach pwerus iawn wedi ymddangos, ac yn ôl adroddiadau'r wasg, mae’n gallu achosi i awyrennau ddisgyn lawr o'r awyr, ac ar yr un pryd yn creu difrod gyda'n cofnodion ariannol a chan gynnwys y ficrodon”.

Roedd Llywodraeth y DU yn disgwyl i’r holl sefydliadau cyhoeddus baratoi ar gyfer hyn. Dechreuodd y paratoadau ar gyfer y “byg mileniwm” a oedd yn cael eu galw’n “systemau cysylltiedig â microsglodyn” yn 1997. Roedd y cynghorau i gyd yn ystyried y byg fel rhywbeth difrifol. Er enghraifft, yn ystod 1999, roedd y staff yn Neuadd Y Sir yn Rhuthun yn profi dros 1,300 o gyfrifiaduron bwrdd gwaith mewn swyddfeydd ac ysgolion; 300 system cyfrifiadur; dros 2,500 o fathau eraill o gyfarpar, gan gynnwys systemau gwresogi, larymau, goleuadau traffig, lifftiau a Teledu Cylch Caeedig, a chysylltu â dros 7,000 o gyflenwyr i sicrhau y byddant yn parhau i ddarparu gwasanaethau.

Bu i’r Pennaeth Cyllid ar y pryd rybuddio'r cynghorwyr sir nad oedd datrysiad perffaith. “Byddai arnoch angen cau pob un ysgol a gwasanaethau i gyflawn i hynny", dywedodd Nigel Thomas.

Credyd: Cymdeithas Ddinesig Rhuthun a’r Cyffiniau

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...