llais y sir

Llais y Sir: Medi 2021

Croeso i'r Ceidwaid

Mae AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy wedi bod yn brysur iawn dros wyliau’r haf unwaith eto eleni gyda miloedd o ymwelwyr yn awyddus i fwynhau’r rhan arbennig hon o Gymru a’r holl bethau arbennig sydd i’w cynnig yma.

Matthew Willars

Gyda’r cyfyngiadau Covid yn dechrau llacio a’r feirws yn parhau i fygwth trigolion ac ymwelwyr fel ei gilydd, roedd y tîm AHNE yn falch o dderbyn cefnogaeth ychwanegol gan Lywodraeth Cymru i leoli ceidwaid cefn gwlad ychwanegol mewn mannau prydferth, gan gynnwys parciau gwledig Loggerheads a Moel Famau a Rhaeadr y Bedol, i ddarparu gwybodaeth a chefnogaeth i ymwelwyr a helpu i ymdrin ag unrhyw broblemau.

Evie Challinor

Mae’r gefnogaeth ychwanegol hon hefyd wedi helpu’r Tîm AHNE â’u hymgyrchoedd cod cefn gwlad blynyddol dros yr haf, gan roi pwyslais arbennig ar:

  • Annog perchnogion cŵn i gadw eu cŵn ar dennyn yn arbennig o amgylch da byw
  • Cynllunio ymlaen a sicrhau bod cynllun wrth gefn ar waith ar gyfer adegau prysur
  • Parcio’n gyfrifol ac mewn meysydd dynodedig
  • Cario picnic neu siopa’n lleol yn hytrach na defnyddio barbeciws untro

Imogen Hammond

A ydych chi wedi ymweld â Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy dros yr haf eleni? A wnaethoch chi gwrdd â’n Ceidwaid newydd?

Cofiwch ein crybwyll ar y cyfryngau cymdeithasol  >>>  FacebookInstagramTwitter

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...