llais y sir

Gaeaf 2018

Lansio fideo newydd sbon ar ddiogelu

Mae fideo sy'n codi ymwybyddiaeth o'r angen i roi gwybod am bryderon am gamdriniaeth o unrhyw fath wedi'i lansio gan Fwrdd Diogelu Gogledd Cymru.

Mae Lansio 'Gweld Rhywbeth, Dywedwch Rhywbeth' yn canolbwyntio ar ddwy sefyllfa go iawn sy'n dangos nifer o wahanol fathau o gamdriniaeth yn digwydd a sut mae unigolion mewn penbleth rhwng yr angen i ymyrryd ai peidio.

Mae'r golygfeydd yn dangos dau unigolyn sy'n dod ar draws rhywfaint o dystiolaeth o gamdriniaeth gorfforol, emosiynol ac ariannol sy'n cael ei gadarnhau wrth i'r stori ddatblygu.

Dywedodd Jenny Williams, Cadeirydd Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru: "Gyda chymaint o sylw ar yr wythnos ddiogelu genedlaethol, mae'n amser delfrydol i godi ymwybyddiaeth o'r gwahanol fathau o gamdriniaeth a allai fod yn digwydd yn ein cymunedau.

Mae hwn yn fideo gyda stori ysgytwol ac mae hynny am reswm. Rydyn ni wir am iddi wneud pobl i feddwl ac rydym wedi dod â'r mater i fywyd trwy ddweud storïau  yn seiliedig ar ddigwyddiadau bywyd go iawn, gall helpu gweithwyr proffesiynol i ddeall y problemau cymhleth hyn. Deall y cefndir i’r straeon hyn yw'r cam cyntaf tuag at unigolion a sefydliadau i fod yn fwy hyderus i gynorthwyo'r rhai sydd mewn perygl yn well.

"Rydyn ni am i'r fideo hwn gael ei rannu ymhell ac agos er mwyn i ni allu gwneud gwahaniaeth, gwneud i bobl feddwl ac yn bwysicach fyth wneud i bobl weithredu os oes ganddynt unrhyw fath o bryder".

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...