llais y sir

Llais y Sir 2019: Rhifyn 1

Darganfyddwch yr Awyr Dywyll yn 2019

Mae Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy yn falch o gyhoeddi rhaglen gyffrous o ddigwyddiadau i godi ymwybyddiaeth o’n Prosiect Awyr Dywyll.

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â Techniquest i ddod â phecyn amrywiol o sioeau planetariwm a sgyrsiau laser i grefftau anhygoel gan gynnwys adeiladu syllwr cytser a gweithdai rocedi, heb sôn am y cyfleoedd i wisgo fyny fel gofodwr!

Rydym yn gobeithio y bydd y digwyddiadau hyn yn codi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd awyr y nos nid yn unig i’n hiechyd a’n lles ni, ond hefyd i fywyd gwyllt a fflora a ffawna sy’n dibynnu ar dywyllwch i oroesi.

Hoffem gyflwyno aelod newydd o'n tîm i chi hefyd sef Dani Robertson. Dani yw Swyddog Partneriaeth Awyr Dywyll Gogledd Cymru ac mae’n gweithio ar ran AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy ac Ynys Môn a Llŷn yn ogystal ag Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri. Bydd Dani yn y swydd am ddwy flynedd i gynorthwyo gyda digwyddiadau a chydlynu camau gweithredu sy’n gysylltiedig â’n cais i’r Gymdeithas Awyr Dywyll Rhyngwladol. Pob lwc Dani.

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...