llais y sir

Llais y Sir 2019: Rhifyn 1

Plas Newydd, Llangollen

Mae'r gwanwyn ar ein gwarthaf ym Mhlas Newydd ac rydym yn brysur yn paratoi am dymor newydd.

Bydd y safle ar agor bob dydd o 1 Ebrill hyd nes 3 Tachwedd eleni, a bydd ymwelwyr yn sylwi ar rai newidiadau.

Yn y tiroedd rydym wedi derbyn cyllid gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri a Chyfoeth Naturiol Cymru i wella'r mynedfeydd i’r Dell, felly mae’r rhain yn llawer mwy diogel bellach.

Mae’r tŷ wedi elwa o gael taith dywys sain gyffrous newydd, ar gyfer oedolion a phlant, a fydd ar gael mewn nifer o ieithoedd.

Gall plant hefyd fwynhau llwybrau tymhorol newydd o amgylch y tiroedd, a fydd ar gael i’w prynu yn y swyddfa docynnau. Ac yn olaf.... os ydych yn edrych ymlaen am goginio Steve y cogydd unwaith eto, rydym yn gobeithio y byddwch yn mwynhau’r Ystafell De ar ei newydd wedd – rydym yn credu y dylai fod yn welliant mawr.

Erbyn mis Ebrill, bydd y gerddi’n dod yn fyw, a byddwn yn dathlu’r tymor gyda Ffair Wanwyn ddydd Sadwrn 13 Ebrill, o hanner dydd tan 3pm. Bydd ŵyn a digon o grefftau'n ymwneud â gwlân i chi gymryd rhan ynddynt, felly beth am ymuno â ni ar y safle arbennig hwn?

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...