llais y sir

Llais y Sir 2019: Rhifyn 5

Dyma Cristyn Jones ..........

Maen nhw’n dweud mai ci yw’r cyfaill gorau ac mae hynna’n sicr yn wir i Cristyn Jones.

Mae’r ferch 18 oed sydd wedi gwirioni ar anifeiliaid, wedi trawsnewid ei bywyd, diolch i ffrind arbennig iawn a chymorth gan Sir Ddinbych yn Gweithio.

Daeth Cristyn, sy’n dod o’r Rhyl, at Sir Ddinbych yn Gweithio 18 mis yn ôl. Ers y pum mlynedd diwethaf, mae Cristyn wedi bod yn byw gyda gor-bryder ac roedd hyn yn ei gwneud yn anodd iddi fyw ei bywyd fel y dymunai. Mae Cristyn yn swil tu hwnt, yn awtistig ac mae ganddi epilepsi.

Bu mynd i’r coleg yn brofiad anodd iawn i Cristyn a gadawodd gwrs teithio a thwristiaeth yno oherwydd hynny. Ond drwy ei chariad at anifeiliaid, mae Cristyn, sy’n cael ei mentora gan Siobhan Hughes-Jones o Sir Ddinbych yn Gweithio, wedi mentro ar lwybr gwahanol.

“Cyn y gallem ystyried hyfforddiant neu gyflogaeth i Cristyn, un o’r pethau cyntaf oedd angen i ni ei wneud oedd ei helpu hi gyda’i gor-bryder. Roedd Cristyn wedi gadael y cwrs coleg gan fod ei phryder cymdeithasol yn golygu ei fod yn ormod iddi. Fe dalon ni am gwrs i’w helpu i ddysgu sut i ymdopi mewn sefyllfaoedd cymdeithasol drwy roi tasgau bychain iddi bob wythnos i adeiladu ei hyder.”

Drwy dreulio amser gyda Cristyn, darganfu Siobhan fod y ferch ifanc wrth ei bodd ag anifeiliaid a’i bod wedi cymryd ci achub, daeargi Bedlington o’r enw Bruce.

Yn dair blwydd oed daeth Bruce o’r Gymdeithas Lles Anifeiliaid Achub yn Nyserth. Cafodd Siobhan y syniad o sicrhau lleoliad i Cristyn yn y ganolfan achub.

“Roedd gen i ychydig o ofn cŵn i ddweud y gwir cyn i mi gael Bruce,” medd Cristyn. “Ond daeth ef yn ffrind gorau i mi. Daeth Siobhan i’r lleoliad gyda fi yn y dyddiau cynnar i helpu fy hyder a gyda’n gilydd byddem yn mynd â chŵn y ganolfan am dro ac yn edrych ar ôl yr anifeiliaid eraill. Drwy edrych ar ôl y cŵn yno a gofalu am fy nghi inne, sylweddolais yr hoffwn i ystyried cwrs tacluso cŵn.”

Daeth Siobhan o hyd i gwrs cynorthwyo tacluso cŵn yng Ngholeg Llysfasi. Roedd y ffaith mai cwrs rhan-amser oedd hwn yn ei wneud yn haws i Cristyn a thalodd Sir Ddinbych yn Gweithio iddi fynd arno.

“Mae Cristyn bron â chwblhau’r cwrs a phan ddaw i ben ym mis Mai bydd hi’n gadael gyda chymhwyster. Rydym wedi gallu ei helpu hi mewn cymaint o ffyrdd – adeiladu ei hyder, dod o hyd i brofiad gwaith, a thalu am hyfforddiant. Rydym hefyd wedi talu am yr offer tacluso cŵn, fel clipers a siswrn, yr oedd eu hangen arni i ddilyn y cwrs. Mae’n anhygoel pa mor bell mae Cristyn wedi dod mewn 18 mis. Rydym wedi gafael yn ei llaw pan oedd angen a byddwn yn gadael iddi fynd pan mae hi’n barod.”

Mae Cristyn hefyd wedi cael yr hyder i wneud cais am swyddi. Helpwyd Cristyn gan Sir Ddinbych yn Gweithio i ddatblygu ei CV a bydd hi’n ymuno â’r tîm ym mharc dŵr newydd y Rhyl, SC2, yn cynorthwyo yn y caffis ar yr adegau prysur. Yn y cyfamser, mae Sir Ddinbych yn Gweithio yn parhau i’w chefnogi wrth iddi chwilio am waith gyda thacluswyr cŵn neu wrth iddi ystyried cwrs coleg pellach.

Mae Cristyn wrth ei bodd â’r trobwynt yn ei bywyd. “Allai ddim credu faint sydd wedi newid. Cyn i mi ddod i Sir Ddinbych yn Gweithio fyddwn i ddim yn mynd i unrhyw le ar fy mhen fy hun. Erbyn hyn dwi wedi cael profiad gwaith, wedi bod am gyfweliadau, bron â gorffen cwrs coleg ac wedi ffeindio rhywbeth dwi’n wir mwynhau ei wneud. Rwy’n gobeithio agor fy lle tacluso cŵn fy hun ryw ddiwrnod ac mae gen i fy llygad ar garej mam!” meddai. 

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...