llais y sir

Llais y Sir: Medi 2022

Gwobrau Twristiaeth Go North Wales 2022

Bydd chweched gyfres Gwobrau Twristiaeth Go North Wales yn cael eu cynnal ddydd Iau 24 Tachwedd yn Venue Cymru, Llandudno i ddathlu a chydnabod rhagoriaeth yn sectorau lletygarwch a thwristiaeth y rhanbarth.

Mae cyfanswm o 16 categori ac mae’r enwebiadau bellach ar agor. Gallwch enwebu eich busnes twristiaeth eich hun, neu’r busnes twristiaeth gorau sy’n deilwng o’r wobr yn eich barn chi.

Y dyddiad cau ar gyfer enwebiadau yw 10 Hydref.

Ewch i'w gwefan am fwy o wybodaeth.

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...