llais y sir

Llais y Sir: Medi 2022

Carchar Rhuthun

Mae’r gwaith ailwampio yn dilyn difrod llifogydd sylweddol yn y Carchar yn parhau. 
Tra’n methu agor drysau eu celloedd i’r cyhoedd yr haf hwn, mae nhw yn cynnig teithiau AM DDIM o iard y carchar a’r ardaloedd y tu allan i’r carchar tan ddydd Sadwrn 1 Hydref.
Cynhelir y teithiau am 11am a 2pm pob dydd Iau, dydd Gwener a dydd Sadwrn, gan ddibynnu ar y tywydd.
Dewch draw i ymuno â’n tywyswyr llawn gwybodaeth ar daith awyr agored o’r hen garchar hwn.  Cewch glywed am hanes y Carchar a rhai o’n preswylwyr drwgenwog!
Bydd siop y Carchar yn agored ac yn gwerthu nwyddau ar thema’r Carchar a diodydd oer, croeso i chi ddod â phicnic!
Sylwer nad oes yna doiledau cyhoeddus ar y safle.
Gallwch ddilyn nhw ar cyfryngau cymdeithasol.

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...