llais y sir

Llais y Sir: Medi 2022

Lansio Modiwl Dyffryn Clwyd

Mae modiwl newydd sbon Llysgennad Twristiaeth Sir Ddinbych sy’n canolbwyntio ar Ddyffryn Clwyd newydd gael ei lansio. Mae’r modiwl yn trafod y trefi marchnad, atyniadau treftadaeth a chefn gwlad ac yn rhoi cyfle i ddysgu mwy am fannau cysegredig, celfyddydau a diwylliant a llefydd i fwyta, yfed ac aros yn y Dyffryn.

Mae Cynllun Llysgennad Twristiaeth Sir Ddinbych yn darparu hyfforddiant i bobl ar gynnig twristiaeth Sir Ddinbych. Mae’n rhad ac am ddim, yn hyblyg, yn hwyl ac mae’n agored i bawb.

Mae cyfres o 13 o fodiwlau rhyngweithiol ar-lein gyda chwisiau wedi eu creu ar amrywiol themâu gan gynnwys cerdded, beicio, hanes, yr iaith Gymraeg, yr AHNE, Safle Treftadaeth y Byd, yr arfordir a thwristiaeth gynaliadwy. Mae 3 lefel o wobrau – efydd, arian ac aur, yn dibynnu ar faint o fodiwlau a gaiff eu cwblhau.

 

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...