llais y sir

Llais y Sir 2019: Rhifyn 1

Amser cystadleuaeth – Cyfle i Ennill Tocyn Teulu AM DDIM!

Ar Facebook trwy gydol mis Mawrth byddwn yn cynnig y cyfle i ennill tri Tocyn Teulu gwerth £17.50- £20. Bydd cwestiwn am y safleoedd hanesyddol hyn yn cael ei bostio ar Facebook bob wythnos a bydd pob ateb cywir yn cael ei roi mewn raffl i’w dynnu ddiwedd mis Mawrth. Mae un tocyn teulu ar gyfer pob safle, felly os ydych chi'n bwriadu ymweld â Charchar Rhuthun, Nantclwyd Y Dre, neu Plas Newydd eleni, cadwch lygad yn ystod yr wythnosau nesaf.

Ewch i'n tudalen Facebook am fwy o fanylion  https://www.facebook.com/heritagedenbighshire/

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...