llais y sir

Llais y Sir 2019: Rhifyn 1

Beth sy'n newydd yn Nhreftadaeth ar gyfer 2019

2019

Dros y gaeaf, mae Gwasanaeth Treftadaeth Sir Ddinbych wedi bod yn brysur yn cael y safleoedd yn barod ar gyfer 2019. Mae Amgueddfa'r Rhyl (yn Llyfrgell y Rhyl) yn agored trwy’r flwyddyn, tra bod Plas Newydd (Llangollen), Carchar Rhuthun a Nantclwyd Y Dre ar agor am ymweliadau cyffredinol o fis Ebrill, ond gellir archebu ymlaen llaw ar gyfer grwpiau trwy gydol y flwyddyn (gweler 'Cynllunio Eich Ymweliad' isod).

Beth sy’n newydd ar gyfer 2019?

Bydd Teithiau Sain diweddaraf o'r radd flaenaf yn cael eu lansio ym Mhlas Newydd a Charchar Rhuthun y gwanwyn hwn.

Gyda'r gwaith trosleisio wedi’i ddarparu gan bobl leol, bydd y teithiau newydd hyn yn ychwanegu haen rhyngweithiol newydd sbon i'r safleoedd. Mae'r system newydd yn hawdd ei defnyddio, ysgafn, ac mae'n cynnwys gwybodaeth newydd wedi’i diweddaru am Blas Newydd a Charchar Rhuthun a'r bobl sy'n gysylltiedig â'r adeiladau hanesyddol hyn.

Hefyd mae Taith Plant ddigidol rhyngweithiol newydd i annog cynulleidfaoedd iau i archwilio a dysgu tra'n cymryd rhan mewn cwis hwyliog.

Mae'r holl deithiau sain ar gael yn Gymraeg a Saesneg, gyda mwy o ieithoedd yn cael eu hychwanegu trwy gydol 2019.

Mae yna rai digwyddiadau gwych eleni, teithiau gwanwyn a haf newydd ym Mhlas Newydd, Diwrnod Natur mawr yn Nantclwyd Y Dre ym mis Mehefin, teithiau ystlumod, sgyrsiau gardd, digwyddiadau gwisgo i fyny i’r plant a hyd yn oed cyfle i fod yn garcharor yng Ngharchar Rhuthun!

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...