llais y sir

Llais y Sir 2019: Rhifyn 1

Cyflawni Rhagoriaeth

Cyrhaeddodd Carchar Rhuthun, Plas Newydd ac Amgueddfa’r Rhyl safon uchel o ragoriaeth yn 2018 ac enillodd statws Amgueddfa Achrededig llawn yn dilyn arolygiadau a gynhaliwyd gan Lywodraeth Cymru. Rydym wrth ein bodd ein bod wedi cael achrediad llawn - mae'n adlewyrchu'r gwasanaeth cwsmer rhagorol, y gwaith caled a'r ymroddiad a ddarperir gan ein tîm.

Mae pob safle hefyd wedi ennill marc Sicrhau Ansawdd Croeso Cymru ac mae Nantclwyd Y Dre a Charchar Rhuthun unwaith eto wedi ennill Gwobr Trysor Cudd Cymru.

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...