llais y sir

Llais y Sir 2019: Rhifyn 1

Cynllunio Eich Ymweliad

Mae safleoedd treftadaeth ar agor o fis Ebrill 2019, mae amseroedd/ dyddiau agor yn amrywio felly ewch i www.sirddinbych.gov.uk/treftadaeth am fanylion unigol.

Mae Carchar Rhuthun yn gwbl hygyrch gyda lifftiau ar gyfer cadeiriau olwyn, sgwteri symudedd, a phramiau / cadeiriau gwthio.

Mae Nantclwyd Y Dre yn hygyrch o’r llawr gwaelod, gydag arddangosfeydd gweledol rhyngweithiol o'r lloriau uchaf a Phlas Newydd yn hygyrch o'r llawr gwaelod gyda chaffi. Gallwch ymweld ar unrhyw un o'r diwrnodau a hysbysebir heb archebu, neu archebu ymlaen llaw ar gyfer taith grŵp preifat, yn Gymraeg neu yn Saesneg, dan arweiniad un o'n harweinwyr gwych.

Ffoniwch 01824 706868 am ragor o fanylion.

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...