llais y sir

Llais y Sir: Argfraffiad Arbennig COVID19

Adnoddau Cymunedol

Yn ystod yr wythnos diwethaf mae swyddogion Cyngor Sir Ddinbych ynghyd a chynghorwyr y Sir, tref a chymuned wedi rhoi rhestr at i gilydd o adnoddau sydd ar gael yn y sir yn ystod y pandemig Covid 19.

Mae'r rhestr ar gael  yma  www.sirddinbych.gov.uk/adnoddaucymunedol.

Mae'r rhestr yn cynnwys gwybodaeth am fusnesau a grwpiau newydd lleol sydd yn cynnig cymorth fel gwasanaeth cludo bwyd, nol siopa a gwasanaethau cefnogaeth eraill. Hefyd mae yn cynnwys linc i amrywiaeth o asiantau cymorth  a rhwydwaith  sydd yn darparu yn lleol, rhanbarthol a genedlaethol.

Plis, rhannwch y wybodaeth i deulu, ffrindiau a'r gymuned yn gyffredinol.

Rydym yn deall bydd y daflen Excel ddim yn gyraeddadwy i bawb a dim yn hawdd darllen ar rhai dyfais.  Mae ein swyddogion yn gweithio ar hyn i ddarganfod ffyrdd eraill o rannu'r wybodaeth, a wnawn ei diweddaru a rhannu mor fuan â phosib.

Bydd y wybodaeth allweddol yn cael ei diweddaru yn rheolaidd. Os oes gennych unrhyw wybodaeth rhydych yn teimlo bydd yn ddefnyddiol i'n trigolion  cysylltwch trwy e-bost community.development@sirddinbych.gov.uk

 

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...