llais y sir

Llais y Sir 2019: Rhifyn 5

Trefniadau'r Cyngor dros gyfnod y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd

Gallwch ddarganfod yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch am drefniadau'r Cyngor dros gyfnod y Nadolig a'r flwyddyn newydd ar ein gwefan:

  • Casgliadau gwastraff ac ailgylchu
  • Casgliadau gwastraff gardd
  • Amseroedd agor parciau ailgylchu
  • Unrhyw ddigwyddiadau sydd ymlaen dros gyfnod y Nadolig
  • Gwybodaeth am y fenter parcio am ddim ar ôl 3
  • Llyfrgelloedd - cofiwch fod ein gwasanaeth llyfrgell ar-lein ar gael 24/7
  • Gwyliau ysgol
  • Amseroedd agor ar gyfer ein hadeiladau/gwasanaethau

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...