llais y sir

Llais y Sir: Rhagfyr 2020

Hyrwyddo busnesau Sir Ddinbych mewn ymgyrch siopa’r gaeaf

Mae ymgyrch sydd yn amlygu gwerth busnesau, nwyddau a gwasanaethau sydd ar gael yn Sir Ddinbych wedi ei lansio ac mae’r sir yn apelio i bobl siopa’n lleol ac i wario’n lleol y gaeaf hwn.

Mae’r ymgyrch Siopa'r Gaeaf newydd hwn yn estyniad i'r fenter #carubusnesaulleol, gyda gwthiad i annog pobl i wario eu harian yn y sir, i annog busnesau i ddangos eu cynnyrch neu wasanaethau ac i ddenu hen gwsmeriaid a rhai newydd i ganolfannau tref.

Yn ogystal mae’r ymgyrch yn edrych ar fanteisio ar y cynnig o barcio am ddim sydd ar gael mewn meysydd parcio ar draws y sir a'r fenter i wneud ein canolfannau trefn yn fannau diogel i ymweld ac i wneud busnes yn ystod covid.

Dywedodd Arweinydd y Sir, y Cynghorydd Hugh Evans OBE, sydd hefyd yn Aelod Arweiniol dros yr Economi: “Mae ein cwmnïau lleol angen ein cefnogaeth yn ystod yr amseroedd sy’n anodd yn ariannol.

“Roedd hi’n anodd yn ariannol cyn i covid effeithio ar ein cymunedau ac mae rhai busnesau wedi cael trafferth i ymdopi. Dyma pam rydym yn meddwl ei bod yn bwysicach nag erioed i hybu’r neges #carubusensaulleol.

“Mae nifer o siopau yn ein trefi a phentrefi sydd yn cynnig ystod eang o gynnyrch, o fwyd a diod i harddwch a ffasiwn, o’r celfyddydau a chrefft i wasanaethau proffesiynol.

“Byddwch yn cael syrpreis wrth gerdded drwy'r trefi a phentrefi. Mae gennym drysorau cudd manwerthu yn ein sir a rydym eisiau helpu busnesau i ddangos eu cynnyrch, i annog pobl i ymweld ac i roi syrpreis a chyffroi’r prynwyr o’r hyn sydd i’w cynnig.

“Rhowch gynnig ar fusnesau Sir Ddinbych ac ewch a chefnogi busnesau lleol.”

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...