llais y sir

Llais y Sir: Medi 2022

Adroddiad Blynyddol y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol

Mae'r Adroddiad Blynyddol y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol sy'n rhoi crynodeb o'n perfformiad ar gyfer 2021 – 2022 newydd ei gyhoeddi ar ein gwefan.

Mae'r Adroddiad Blynyddol yn cwmpasu oedolion a gwasanaethau plant ac yn tynnu sylw at yr hyn yr ydym wedi ei gyflawni dros y flwyddyn ond mae hefyd yn cwmpasu'r hyn y mae'n rhaid i ni ei wneud yn symud ymlaen.

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...